Om vår gård


Vi har ca 200 mjölkkor och föder upp kvigor och en del tjurar och stutar.  Resten av kalvarna säljs till avel eller vidareuppfödning till slakt.


På Skogsgård finns också ca 10 texeltackor som lammar

huvudsakligen i april. Lammen säljs som livdjur eller till

slakt förutom de som vi själva ska rekrytera. 


Alla djur går lösa på djupströbädd under vintern. På sommaren

är alla djur på bete.


Det hela började 1992 med att Anders tillsammans med sina föräldrar byggde ett lösdriftsstall för mjölkkor.

1995 tog vi, Anna och Anders, över gården själva och lade

då om till ekologisk produktion. Den första KRAV-godkända

mjölken levererades till Arla 1 juli 1996.

Mjölkkorna går på djupströbädd på vintern.

Mjölkkorna betar uppe på Ryd.


Kvigorna betar på Sjörred i Abild.

Vi brukar ca 300 ha åker och 30 ha betesmark. Allt vi odlar blir foder till djuren.

På ungefär 1/3 av åkern odlar vi spannmål (råg, havre och vårvete) och ärter,

1/3 är slåttervall och 1/3 är bete.

Vårplöjning på Folkastad.

Måns sår och barnen kollar att kärnorna hamnar på rätt sådjup.

Måns brukar så hos oss. Här fyller han och Anders på såmaskinen med utsäde.

Vid sådden av spannmålen sår vi antingen i vallinsådd eller någon annan mellangröda. Vi har

i vårt nederbördsrika klimat ofta svårt att ogräsharva i tid på våren. Då utgör insådden eller

mellangrödan en bra konkurrens med ogräsen. Samtidigt står dessa grödor kvar på hösten

och tar upp näringen som mineraliseras. Dessa grödor brukar vi också skörda eller beta.

Nyplöjd jord. Det finns fullt med små rötter och maskhål som luckrar upp och bidrar till ett större mikroliv i jorden.

Ärter och korn med insådd av vallfrö i början på juni.

Direktskörd av vårvete-havre till helsädesensilage i slutet av juli.

Slåttervallarna ligger i två år och består av gräs (engelskt rajgräs och timotej),

klöver (vit- och rödklöver) och örter (cikoria och kummin). Betesvallarna ligger längre ca 4 år.

Dels för att äldre vallar blir tramptåligare när de får en"vallsvål" med rötter och om vallen är

rätt betad så är den härdigare än en slåttervall.

2016  investerade vi i kraftfoderautomater i mjölkgropen och aktivitetsmätning för brunstpassning och även selektionsgrindar i samlingsfållan. Dessa investeringar har underlättat arbetet men även minskat dieselåtgången då antalet dagar då vi mixar och kör ut foder på foderbordet har minskat, när korna går på bete.