SRB/Ayrshire


När Annas föräldrar slutade med kor ville vi behålla några

av de gamla kofamiljerna som de haft så länge de varit mjölkbönder.

Vi köpte därför in Krona och Kalla.

647 Krona har varit Champion på djurkarnevalen 2010 och 2011 men också champion på Sweden Nationals/Östgötamulen 2009.
647 Skogsgård Laro Krona EX 90

F: Laro       MF: Botans        Bedömning: J 87 B93 T 92 H 90


Grand Champion Sweden Nationals 2009

Grand Champion Djurkarnevalen 2010 och 2011 

580 Skogsgård Nolan Krona VG 89

F: Nolan

MF: T Bruno

Bedömning: J 85 B92 T91 H89


583 Skogsgård Medalist Kalla EX 92 på Elmia-utställningen 2011. Hon kom 2:a i klassen 4-5:e kalvare.

F: Medalist

MF: T Bruno

Bedömning: J 88 B 94 T 94 H 92

818 Skogsgård Poker Asta

F: Poker

MF: Conn