Kor

Vi har ca 200 mjölkkor. Huvuddelen är av renrasiga Holsteinkor

men vi har under senare år har vi börjat med Fleckvieh,

en kombiras med både mjölk och kött. Vi har även några

SRB/Ayrshire-kor.


Det vi odlar på gården blir foder och det ska korna förädla till

mjölk eller kött av hög kvalité. Eftersom gården drivs ekologiskt

blir det naturligt att korna ska äta en stor andel grovfoder.

Betesperioden är minst 5 månader och då hämtar kon det mesta

av sitt foderintag på betet


383 Skogsgård Juror Daga Grand Champion på Östgötamulen 2006

Stripbetning med mjölkkorna

Ylva visar kalv på showmanship i Tvååker.