Nu är kor och ungdjur på bete. Korna betar åkrarna närmast gården och ungdjuren får åka iväg till annan betesmark. I år håller vi på att röja och stängsla in "nygammal" betesmark så våra djur kan beta fram ännu vackrare landskap.

Välkommen till oss på Skogsgård


Här på Skogsgård i Getinge, Halland har vi en ekologisk gård. Här är vi med om en fantastisk process där klorofyllet binder in solenergin i växtcellerna. Klöver, gräs och spannmål blir foder till djuren som ger mjölk och kött och även gödsel till nästa års gröda.

Det sägs ofta att lantbruk är en livsstil, men för oss är det mer, det är livet !

Vi trivs med detta sättet att leva och jobba med gården och vi hoppas och tror att det märks genom att det ger en bra smak och kvalitet på våra produkter.

 


Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Familjen Carlsson med 586 Daga, 20:e generationen av stamboksförd Holstein

791 Skogsgård Shottle Daga.

Grand Champion 2015

på Elmia/Sweden NationalsUnder hösten 2020 har vi anlagt en våtmark i anslutning till gårdscentrat. Syftet med våtmarken är att samla upp vatten från högre terräng, speciellt vid kraftiga regn så att översvämning hindras i lägre terräng. Det uppsamlade vattnet ska sedan användas till bevattning av mjölkkornas beten för att öka och säkra den egna foderproduktionen.